ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001 certification and information security

Data security and security management are key concepts in web hosting, since we host a lot of personal and corporate data. We can prove these are not just some empty words for us, since we have achieved the ISO 27001 certificate for information security (NEN-EN-ISO 27001:2013) through a rigorous external audit.

Meer concreet gaat het over het Certificate Information Security Managment Systems ISO 27001 certificaat. De ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging biedt een model voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging of een Information Security Management System (ISMS).

U kan ons certificaat hier raadplegenISO27001
ISO27001

Dit geeft onze klanten een uitgebreide garantie voor de veiligheid van hun hosting oplossingen bij Stone Internet Services.
Onze bedrijfsprocessen en de manier waarop we met informatie omgaan werden duchtig doorgelicht door KIWA en werden afgetoetst aan de NEN-EN-ISO 27001:2013 voor de scope hosting

De ISO 27001 norm betreft alle aspecten van informatiebeveiliging op de volgende niveau’s:

 • Beleidsmatig (management)
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
 • Toegangscontrole (password, biometrie)
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
 • Incident management (anticiperen en reageren op beveiligingsproblemen)
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
 • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Het certificaat wordt telkens voor 3 jaar uitgereikt en houdt ook een jaarlijkse tussentijdse opvolgingsaudit in waarbij het naleven van de processen wordt afgetoetst.

Op die manier weet u dat we zorgzaam en correct omgaan met processen waarbij financiële risico’s of risico’s ten aanzien van de privacy van gegevens in het spel zijn.Our specialists are available to provide you with free advice. Feel free to contact Marijn and his colleagues via e-mail or by phone. Let's work together and make magic happen!

Top brands trust us for our services

Omega Pharma
Technopolis
Tomorrowland
Yesplan
Torfs
Dewaele Vastgoed